Viša i niža priroda u čoveku

Viša i niža priroda u čoveku

Živimo u svetu dualnosti, dan i noć, svetlo i tama, pola i celo, muško i žensko,telesno i duhovno, gore i dole. Tako i u nama ljudima postoje dve prirode. Kada sve emocije svedemo, dobijemo samo dve. Suprotno ljubavi nije mržnja, već strah! Čitavo naše bivanje, život...