Čarobnica, Boginja i Ratnica

14. Jun 2022. | ZEN Coaching

U svakoj ženi spavaju tri arhetipa Čarobnica, Boginja i Ratnica. Ponekad je jedan arhetip dominantniji,ponekad se smenjuju a ponekad su uspavana sva tri, pa živimo neku od uloga koja su njihova suprotnost.
No, pre nego li počnemo sa upoznavanjem načina kako ih možemo svesno probuditi hajmo pogledati šta svaki arhetip u svojoj punoći predstavlja.

Čarobnica

Čarobna energije unutar svake žene nalazi se u drugoj čakri. Njen naziv je životna ili seksualna energija. Svrha ove energije je STVARANJE. Bilo da je reč o donošenju novog života na svet ili manifesiranju bilo čega u materijalnoj realnosti, kao što je kreiranje nečega, ostvarenje želja,ciljeva, ideja.
Ova energija može biti prenaglašena, blokirana ili uravnotežena.
Prenaglašena seksualna/ životna energija na fizičkom nivou dovodi do prepuštanja užicima bez granica.
Blokade se stvaraju kada:
Potiskivanjemo emocije, naš prirodni tok energije postaje zaustavljen i osećamo konstantnu napetost.
Kada blokiramo emocije, one ostaju u nesvesnom delu uma, ali i dalje deluju i kreiraju različite situacije u našem životu.

Blokade na telesnom niovu očituju se u vidu menstrualnih problema, bolovi u donjem delu leđa, bolesti reproduktivnog i urinarnog sistema, slab imunološki sistem, frigidnost i impotencija, ili druga suprotnost prenaglašena seksualna orijentacija.
Blokade na mentalnom nivou: rigidnost tela i uma, uskraćivanje zadovoljstva, poteškoće u emotivnoj i seksualnoj bliskosti, osećaj da niste dovoljno voljeni i željeni, strah od promena, nedostatkak želje i uzbuđenja u životu. Uloga žrtve, kreiranje veza,poslova i života u kojima ne uživate.
Balans u drugoj čakri:
Imate snažan osećaj za svoju seksualnost i prepoznajete je kao jednu od svojih najmoćnijih kreativnih energija. Stvarate zdrava seksualna iskustva sa osobama koje vas poštuju. Nalazite balans između obaveza i zadovoljstva. Dozvoljavate sebi da osetite svoje emocije i da ih spontano izrazite. Slobodno izražavate sebe i svoju kreativnost.
Rad sa ovom čakrom zasniva se na otvaranju, punjenju i balansiranju.
Energiju Čarobnice najlakše možemo probuditi plesnom meditacijom, puniti je Kundalini meditacijom a balansirati redovnim prakticiranjem Power Energy Yoge.
Postoji još dosta načina za rad sa ovom energijom o kojima će temeljno biti reči na drugom modulu, a ovo je osnova.

Boginja

Božanska energija ili Arhetip Boginje nalazi se u srčanom centru, u četvrtoj čakri. Njen naziv je energija srca, sedište našeg bića, srž onoga ko mi zaista JeSmo. Svrha ove energije je MANIFESTIRANJE. Bilo da je reč o manifestiranju posla, veza, zdravlja, ljubavi ili bilo kog materijalnog ishoda poput ostvarenja želja i ciljeva.
Ova energija može biti prenaglašena, blokirana ili uravnotežena.
To je čakra koja ujedinjuje donje tri, zemaljske čakre, sa gornje tri stvarajući ravnotežu, za um telo i duh.
Ovo je mesto gde se dešava spajanje fizičkog i duhovnog sveta povlačeći pažnju sa spoljašnjeg sveta ka unutrašnjem, spoštajući pažnju iz glave u srce i zadržati je u telu. (Predeo grudnog koša).

Boginja je ljubav, ne samo prema bračnom partneru ili detetu i bliskim ljudima, to je sposobnost neke osobe da voli sebe, druge ljude i svet u celini.
Prenaglašena aktivnost četvrte čakre onemogućava nas da kontrolišemo svoja osećanja. Može se desiti da idete iz krajnosti u krajnost. Može doći do toga da se preterano vezujete za druge ljude ili da se zatvorite, postanete usamljeni i izolovani.
Blokirana srčana čakra: manifestacija je tuge,ljubomore, posesivnosti, straha od izdaje, mržnja prema sebi i drugima.
Neprestano TRAGANJE i vapaj za ljubavlju u spoljnom svetu.
Uzrok nastanka blokade uglavnom su povrede iz prošlosti ili najranijeg detinjstva. Osoba koja nanosi bol drugima čini to iz straha, mržnje ili neznanja, njena srčana čakra je blokirana. Možete birati otpustiti emocije ili se držati povreda iz prošlosti i tako odsecati mogućnost za ljubav i manifestiranje života kakav znate da želite i zaslužujete.
Telesni pokazatelji poremećaja: srčane tegobe, bolovi u grudima, visok i nizak pritisak, plućne bolesti, problemi sa disanjem, bolovi u leđima u predelu grudne kičme, bolovi u ramenima.
Kada je srčana čakra uravnotežena, čovek oseća kao da teče sa lakoćom ljubavi i saosećanjem, brzo oprašta i lako prihvata druge i sebe. Ova energija nas uči da volimo i prihvatimo sebe i sve oko sebe. Ohrabruje nas da pratimo svoje srce i nađemo svoje najviše istinsko biće, svrhu i ekspanziju svoje duše.
Rad sa ovom čakrom zasniva se na otvaranju, punjenju i balansiranju.

Energiju Boginje najlakše možemo probuditi spuštanjem svoje svesti iz glave u srce. Fokusom na srčani centar i istinskim osećajem želje za stapanje sa svojom suštinom, svojom pravom prirodom. Redovno prakticiranje ove vežbe dovodi do otvaranja srčanog centra.

Ovaj centar možemo puniti izgovaranjem afirmacija, vizualizacijim, energetskim vežbama a balansirati redovnim vežbanjem Power Energy Yoge i boravkom u prirodi i svežem vazduhu.
Postoji još dosta načina za rad sa ovom energijom o kojima će biti reči na drugom modulu Zen Coaching- a, a ovo je osnova.

Ratnica

Ratnica je ona žena koja je raspalila vatru svoje strasti, vizionar, vodja, SNAGA Uma i veština koje se nalaze u svakoj od nas. Ratnička energije je muška energija za razliku od energije Čarobnice koja je ženska. Ova energija nalazi se u šestoj čakri, čakra poznata kao treće oko. Ova energija zadužena je za stvaranje jasne VIZIJE. RATNICA je VIZIONAR.
Ova energija može biti prenaglašena, blokirana ili uravnotežena.
Šesta čakra je put do unutrašnjeg znanja. Predstavlja središte mudrosti, upravlja emocionalnom inteligencijom, odnosno svesnim i podsvesnim delom uma.
Prenaglašena aktivnost trećeg oka označava iliziju. Najveća iluzija ovog sveta je ODVOJENOST.
Fizički je najvažnija za održanje celokupnog telesnog, mentalnog i duhovnog zdravlja. Bolesti ne padaju sa neba već nastaju u umu!
Blokade u ovom energetskom centru nastaju usled pojačane aktivnosti uma.
Pojačanu aktivnost uma stimuliše okruženje, i sve ono čime BIRAMO da punimo sadržaj svoga uma tokom dana. Ono što čitamo, gledamo, slušamo stvara vibratornu buku u umu i pojačava moždanu aktivnost. Što je jači unutrašnji dijalog i veća buka u glavi to se manje čuje glas INTUICIJE.
Često znam u šali reći : ,, Od buke tudjeg mišljenja ne čujete glas svoje intuicije!!!” Zato je jako važno svakodnevno sprovoditi duhovnu i mentalnu higijenu, jednako kao što održavamo higijenu tela.
Kada je energija trećeg oka uravnotežena prirodno se budi mudrost, samospoznaja, intuicija, jasna vizija, samouverenost, stvaralačka energija, duhovna povezanost, iscjeliteljska energija, otvorenost za nove ideje, moć vizualizacije, kontrola misli.
Rad sa ovom čakrom zasniva se na otvaranju, punjenju i balansiranju.
Energiju Ratnice najlakše možemo probuditi meditacijom, utišavanjem i zauzadavanjem uma. Zatim vizualizacijom.
Kada je ova energija uravnotežena jasno možemo videti i osetiti svrhu našeg života. Intuitivni smo i maštoviti, nevezani za materijalno, a svet posmatramo bez prosuđivanja.

Otvorena šesta čakra može omogućiti vidovitost, telepatiju, lucidne snove, proširenu imaginaciju i vizualizaciju.

Na ovom nivou razvoja ljudske svesti unutar čoveka se budi novi čovek koji je sposoban da sagleda i duhovni i fizički svet, ova čakra vidi oba sveta istovremeno i poseduje svest o tome da je spoljašnji svet odraz unutrašnjeg sveta.
Punjenje i balansiranje ove energije je kroz meditaciju i svesno opuštanje tela i uma.
Postoji još dosta načina za rad sa ovom čakrom i energijom o čemu će biti reči na trećem modulu Zen Coaching-a, a ovo je osnova.
Dovodjenjem u sklad ove tri najmoćnije energije u čoveku postižemo moć lakoće manifestiranja želja, bolje odnose sa sobom i drugima, skladan odnos sa partnerom, možemo popraviti već postojeći odnos ili manifestrati partnera koji nam po energiji odgovara. Balansiranje ovih energija takodje dovodi i do boljeg zdravlja i pospešuje opšte stanje organizma. O podmlađivanju celokupnog organizma biće vam jasnije kada poslušate ceo program! 😄⭐️

Ove tri NAJMOĆNIJE energije u svakom čoveku su KLJUČ stvaranja života kakvog želimo i zaslužujemo!

Klikom na link prijavite se na ZEN Coaching edukaciju, i započnite vaše najčarobnije putovanje.

Šta je zen coaching?

Program ZEN naučiće vas tehnikama ovladavanja sopstvenim umom i energijom. Coaching je proces koji vodi do ličnog razvoja i uspešnosti u svim segmentima života. Sve je u svesti i energiji kojom zračimo! Program Zen Coaching-a se sastoji od rada sa tri najmoćnije energije u čoveku. Mentalna ili psihička energija, energija srca, i životna/sexualna energija. Takodje radimo i sa ostalim energetskim centrima i auri, njihovom čišćenju i balansiranju.

Na ovom programu naučićete konkretne alate i tehnike za pročišćavanje, usmeravanje i balansiranje ovih energija!