Edukacija klijenata pravilnom izvodjenju vežbi kako ne bi doslo do povreda i preteranih upala... jer to nije dokaz uspešno odradjenog treninga! Pravilnim izvodjenjem vežbi dobijamo 100%-tni učinak i željene rezultate..sve drugo su pantomime kada oponašamo trenera.......