Zamka Dobrih Namera: Kada Dobro Znači Štetu

13. Mar 2024. | Bonafides

U današnjem svetu, dobre namere često su izvor nesporazuma i problema. Iako se čini da su dobre namere put ka pozitivnim promenama, one ponekad donose više štete nego koristi. Evo nekoliko primera:

  • Nadmetanje za kontrolu: Ponekad dobre namere mogu dovesti do nezdrave dinamike moći. Na primer, kada jedna osoba pokušava da pomogne drugoj, ali ta pomoć se tumači kao pokušaj kontrole ili nadmoći.
  • Nepredviđene posledice: Dobre namere mogu dovesti do nepredviđenih posledica. Na primer, donacija hrane siromašnima može dovesti do dugoročne zavisnosti umesto podsticanja samoodrživosti.
  • Ignorisanje stvarnih potreba: Ponekad dobre namere zaslepljuju ljude da prepoznaju stvarne potrebe drugih. Na primer, pružanje finansijske pomoći može biti manje korisno od pružanja edukacije ili podrške za razvoj veština.
  • Povreda granica: Dobročinstvo može dovesti do povrede ličnih granica drugih ljudi. Na primer, uporno insistiranje na pomaganju nekome ko to ne želi može izazvati osećaj nelagode ili otpora.

Iako su dobre namere važne, važno je da budemo svesni njihovih ograničenja i potencijalnih negativnih posledica. Najvažnije je pažljivo slušati i prilagoditi naše postupke prema stvarnim potrebama i željama onih koje želimo da podržimo.

A evo i odgovora šta znači reč BONAFIDES – latinska reč – reći ili uraditi nešto u dobroj nameri!

Iskreno mislim da moj rad najlepše opisuje upravo ova jedna reč: NAJSKUPLJE u Životu koštala me je ,,dobra nameri” kada sam želela pomoći drugima ili oni meni. Ne kaže se bez razloga:
“Put do Pakla popoločan je dobrim namerama”.
Medjutim, na greškama se uči, ako sebi dozvolimo. Moguće je putem samospoznaje razrešiti sve čvorove u sebi, razumeti sebe a onda i druge. Nema drugih . SVI SMO JEDNO! I samo tada dobre namere ZAISTA služe!

Da, i to je moguće kada je izvor dobra u deljenju iz spoznaje da se izvor nalazi u nama, Izvor Beskrajnog Dobra i Svete Ljubavi.

Svet je naše ogledalo. Ljudi nisu ništa drugo do odraz onoga što nosimo u sebi.

Ja sam vi i vi ste ja! ❤️🧘‍♀️

A kako su vama služile dobre namere? Jeste li ih više primali ili davali?

S poštovanjem,
Bojana Bonafides 🌷❤️

“Molimo sve korisnike da imaju u vidu da su sadržaji na ovom sajtu zaštićeni autorskim pravima. Svaka neovlašćena reprodukcija, distribucija ili kopiranje bez prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava strogo je zabranjeno i podložno zakonskim sankcijama.”